Methodist Church Profile  

Tamil Methodist Church - Paloh

Pastor(s):
? Rev. Devaraj Balaiyah
? Mr. Paul Davidshan
Street Address:
No. 59, Tingkat Satu
Jalan Abu Bakar
86600
City/Town:
Paloh
State:
Johor
Country:
Malaysia
Telephone No.:
016-703 9221
Email:
devarajah7@yahoo.com.my
Services:
Day Time Language

[ CLOSE ]